Narodne revolucije 60/a, Banatsko Novo Selo coronabns@gmail.com